Ščúrnica

Pomozte zachránit bělokarpatský les

Dary za rok 2021

stav k 14. 12. 2023

756 945,-Kč

číslo účtu: 9999922/0800 spec. symbol 103

DĚKUJEME :)

Vykoupené území

k 04. 11. 2020 je vykoupeno 39.5 ha ve vlastnictví a 10.5 ha ve spoluvlastnictví
mapa lokality »

Kontakt

Český svaz ochránců přírody – Pozemkový spolek KOSENKA

Brumovská 11
766 01 Valašské Klobouky
Kde nás najdete

tel: 736 777 144
email: [email protected]
URL: www.kosenka.cz

Fotogalerie

Vstoupit

Děkujeme všem

kteří nás podporují při sbírce na záchranu přirozených bělokarpatských lesů.

Mediální partner sbírky
Český rozhlas Olomouc

Do hor
Horský spolek
Koření
Biopotraviny
Ekoserver
Průhledy
Strom života
Dobrý krámek
Enviweb
Ekolist
Nadace Veronica

Les paní Sedláčkové

Propojení rezervací Javorůvky & Dobšena

Luční území přírodní rezervace Javorůvky a Dobšena od sebe dělí širší území lesa (cca 4 ha), které řadu let trpí kůrovcem a rozvracení větry. Les byl postupně kalamitním způsobem kácen. Vlastníci ho bohužel nahrazovali opět převážně smrkem s cílem hospodářského lesa, dnes s rostoucími riziky dalších kůrovcových kalamit a větrných škod. Lesní svahy nad rezervacemi jsou přitom významným zdrojem ochrany pramenišť a biodiverzity. Propojení rezervací se tak stalo dlouhodobým cílem Pozemkového spolku KOSENKA ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty, která tento záměr také podporuje.

Výkupem a propojením nyní vzniklo ze dvou menších území (1,5 ha a 5,5 ha) jedno větší území (11 ha) s lesním základem, který je pro budoucnost původních rezervací mimořádně důležitý a cenný.

propojene rezervace

Příběh paní Boženy Sedláčkové

Klíčovou osobností našeho příběhu je paní Božena Sedláčková, roz. Šiltová, narozena v roce 1921. paní Sedláčková za mlada Její dětství nebylo snadné, vyrůstala bez otce, jediný bratr brzy zemřel. Vyučila se švadlenou, ale celý život pracovala v závodě Pal Magneton ve Valašských Kloboukách ve výrobě elektrických dynam a elektrozařízení. Vdala se za řezníka pana Sedláčka. Byl to velký kliďas, měl řeznictví na náměstí a po znárodnění pokračoval ve svém řemesle v Jednotě. Děti však Sedláčkovi neměli. Paní Sedláčková velmi ráda cestovala, měla ráda umění a přírodu, kde jí bylo nejlépe.

Jak vzpomíná tramp Jarolím Džim Machala, v důchodu chodívala často s paní profesorkou Slánskou na Javorůvky a vždy se zde zastavily na chatě Walden. Paní Sedláčková velmi milovala zvířata, psy, kočky a poskytovala jim pomoc i na sídlišti Luční, kde v závěru života bydlela.

Při likvidaci její pozůstalosti jsme byli překvapeni množstvím krásné literatury z oblasti výtvarného umění, i několika cennými obrazy. Zachováváme na Kosence portrét pana Sedláčka vytvořený vynikajícím malířem a kreslířem Zdeňkem Matyášem, který byl za svého života i členem Kosenky. Zachováváme také další tři obrazy z dědictví, které svědčí o vkusu paní Sedláčkové a jejím citlivém vztahu ke krajině.

Velkorysý dar přírodě Valašskolobucka

foto: paní Sedláčková

Netušili jsme ani, v jakých souvislostech se v posledních letech život prosté důchodkyně spojí s ochranou přírody a krajiny Valašských Klobouk. V letech 2003 - 2005 paní Sedláčková každoročně přicházela na Kosenku s drobnějším finančním darem na výkup bělokarpatského, přírodě blízkého lesa Ščúrnica.
Po smrti paní Sedláčkové v roce 2006 bylo pro nás naprosto nečekaným překvapením dědické řízení. Byli jsme určeni dědici 1/3 nemovitého majetku (bytu)! Jednu třetinu věnovala paní Sedláčková Nadaci pro ochranu zvířat a 1/3 odkázala své neteři, která o ni pečovala. Prodej bytu vynesl každému dědici 200 000 Kč.

Prostředky jsme vložili do propojení luční přírodní rezervace Javorůvky s přírodní památkou Dobšena výkupy smrkového lesa. Monokulturu smrkového lesa proměňujeme na přírodě blízký les s řadou dalších ekologických funkcí i výchovným posláním, protože lesem prochází také naučná stezka Královec.

Dobročinnost a občanská angažovanost je v dnešní dravé společnosti jevem ne zcela běžným. Proto si zasluhuje dar paní Boženy Sedláčkové z Valašských Klobouk veřejného vyzdvižení. To činíme právě projektem propojení rezervací Javorůvky a Dobšena a také díky podpoře Nadace Veronica Brno i díky dalším institucím a jednotlivcům, kteří chrání a rozvíjí přírodní dědictví Bílých Karpat i Valašskoklobucka.”

A jaké je pokračování ?

Dar prostého občana i projekt propojení obou rezervací oslovil také Nadaci Veronica Brno, která uspořádala v závěru roku 2007 aukci výtvarných prací ve prospěch propojení obou rezervací.

K úspěchu aukce přispělo i dvanáct valašskoklobuckých výtvarníků. Také jim moc děkujeme. Aukce vynesla 350 000 Kč a tím se záměr propojení obou chráněných území po ekonomické stránce stal zcela reálným.

Nadaci Veronica z Brna tak rovněž patří mimořádné poděkování za systematickou podporu projektům ochrany přírody a krajiny v našem regionu.

Dnes se již obě rezervace propojují vykoupeným lesním územím. Likvidujeme zde kůrovcové napadení, chráníme původní nálety javoru klenu, jasanu ztepilého, buku, dubu, chráníme semenáče jedle bělokoré, dosazujeme další cenné dřeviny Bílých Karpat.

Vykoupeným lesem tak zachováváme vzpomínku na paní Boženu Sedláčkovou z Valašských Klobouk a její mimořádný dar přírodě Valašskoklobucka.

Díky daru firmy Nestlé a ÚVR ČSOP jsme zde vybudovali chráněnou plochu pro rozmnožování mloků a ve spolupráci se ZŠ Valašské Klobouky vznikly první tři tůňky pro obojživelníky podél naučné stezky.
Na brigádách se podíleli také Dům ekologické výchovy Lipka Brno, občanské sdružení Líska pro environmentální výchovu ve Zlínském kraji, ZČ Hnutí Brontosaurus Svízel Přítula a řada dobrovolníků z regionu i celé ČR. Radou i technickou pomocí pomohl pan Ota Rosulek, jednatel Městských lesů Valašské Klobouky s.r.o. Velmi děkujeme členům a příznivcům ZO ČSOP KOSENKA, kteří se zapojili do akcí spojování obou rezervací.

Děkujeme také původním vlastníkům, panu Josefu Machalovi, rodině Matyášové, paní Věře Ann Peters Fuskové z USA, panu Martinu Loučkovi, Lesům České republiky s.p., i rodině Streitové z Německa za vstřícný přístup k utváření této mimořádné přírodní památky s jedinečným odkazem paní Boženy Sedláčkové.

Aktuálně