Ščúrnica

Pomozte zachránit bělokarpatský les

Dary za rok 2021

stav k 14. 12. 2023

756 945,-Kč

číslo účtu: 9999922/0800 spec. symbol 103

DĚKUJEME :)

Vykoupené území

k 04. 11. 2020 je vykoupeno 39.5 ha ve vlastnictví a 10.5 ha ve spoluvlastnictví
mapa lokality »

Kontakt

Český svaz ochránců přírody – Pozemkový spolek KOSENKA

Brumovská 11
766 01 Valašské Klobouky
Kde nás najdete

tel: 736 777 144
email: [email protected]
URL: www.kosenka.cz

Fotogalerie

Vstoupit

Děkujeme všem

kteří nás podporují při sbírce na záchranu přirozených bělokarpatských lesů.

Mediální partner sbírky
Český rozhlas Olomouc

Do hor
Horský spolek
Koření
Biopotraviny
Ekoserver
Průhledy
Strom života
Dobrý krámek
Enviweb
Ekolist
Nadace Veronica

Pomozte vykoupit kousek lesa

Pozemkový spolek KOSENKA usiluje o to, aby se za 50 let zvětšila rozloha přirozených lesů z dnešních 0,2 % na 5 % rozlohy lesů a za 100 let na 10 % celkové rozlohy lesů v Bílých Karpatech. 10% rozlohy přirozených lesů bude tvořit zdravý základ všech lesů i základ dobrého vztahu civilizované společnosti k lesům.

Jak mohu přispět

Vy, kterým osud lesa není lhostejný, můžete svým příspěvkem zachránit odpovídající plochu porostu - výši příspěvku zvažte sami

1 m2 lesa zachráníte částkou 25 Kč nebo 1 EUR
10 m2 zachráníte částkou 250 Kč nebo 10 EUR
100 m2 zachráníte částkou 2500 Kč nebo 100 EUR ...

Výše příspěvku záleží jen na Vás.”

Peníze na výkup lesa posílejte na účet:
Česká spořitelna a.s. 999 99 22/0800
se specifickým symbolem pro les: 103

Sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP/1554784/2015

Platíte-li složenkou, do kolonky "adresa majitele účtu" vepište:
ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4

Návratku pro potřeby daňového odpočtu - na příspěvky od 1000,-Kč - pro Vás vystaví: ČSOP, Michelská 5, 140 00 PRAHA 4, e-mail: [email protected]
Pošlete, prosím, Vaše jméno, adresu, e-mail, podpis, výši darované částky a datum platby.

Každý z Vás dárců se stane symbolickým spoluvlastníkem – patronem vykoupeného lesa a obdrží děkovný certifikát potvrzující kolik m2 přirozeného lesa zůstane díky Vám zachováno pro budoucnost lesů Bílých Karpat, pro budoucnost lesů Evropy.

Vykoupený les se oficiálně stane majetkem Českého svazu ochránců přírody, čímž bude zajištěna jeho trvalá ochrana. O les bude pečovat Pozemkový spolek KOSENKA.

certifikat.jpg, 93kB certifikat anglicky

Pro informaci a ověření kontaktů na zaslání certifikátu a možnou úpravu certifikátu podle Vašeho návrhu (doplňující text, přání, apod. )nám můžete poslat e-mail na adresu kosenka[at]kosenka.cz s Vaší adresou, datem a částkou platby.

V zájmu nás všech dejme volnost přirozeným lesům !

Další formy pomoci

Pomozte nám, prosím, šířit informace o sbírce na les, můžete:

  • umístit odkaz - www.zachranles.cz - na Vaše internetové stránky výměnou za odkaz na našich stránkách na stránky Vašeho sdružení (spolku, firmy, instituce...)
  • šířit zprávu o sbírce na les dál
  • rozdávat (vhodně umístit) letáčky ke kampani na záchranu lesa, které na požádání zašleme
  • stát se symbolickým vlastníkem kousku pralesa
  • napsat o kampani na záchranu karpatského pralesa článek
  • pomoci jakýmkoli jiným způsobem